Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Venstre Guldborgsund, folkesundhed og omsorgsområdet

23. oktober 2017

Vi er desværre ikke repræsenteret i folkesundhed og omsorgsudvalget. Det skal vi have ændret efter valget, for der er meget arbejde at gøre i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og god omsorg for borgere med behov. Folkesundhed og omsorgsområdet rækker også ind i Region Sjælland, som jo har ansvaret for sygehuse, praktiserende læger, patienttransport mv

Alle partier vil de ældre det godt. Alligevel er der forskelle, som er værd at bemærke. I Venstre ønsker vi mere frihed til at vælge. Derfor er det fantastisk at GuldBoSund tilbyder sig som friplejehjem og rehabiliteringscenter. Vi vil gerne frisætte de enkelte plejecentre så fagpersonalet, beboere og pårørende gives flere muligheder for at udvikle deres virksomhed. Vi er positiv inspireret af OK-fondens drift af Margrethecenteret i Maribo, som får ros af ældrerådet.

Vi vil også kritisk se på kvalitetsstandarderne, så den enkelte får flere muligheder i forhold til at leve sit liv hele livet. Min farmor så altid den sene film efter kl 23, men man skal hjælpes i seng før kl 23!

Sammenhæng og samarbejde med de praktiserende læger, sygehusene(psykiatri og somatik) og træning, vil vi også styrke. F.eks skal udredningen for demens gøres bedre og hurtigere. Muligheden for et kvalificeret aflastningsforløb skal styrkes, og med inspiration fra Svendborg ville jeg ønske, at vi kunne ”bygge” en demanslandsby. En demenslandsby handler om respekt for det enkelte menneske og landsbyen er tænkt bygget op af forskellige enheder med forretninger, restaurant, bar, frisør osv så de demente kan deltage og forsat har deres frihed så længe som muligt.

Valget den 21 November er spændende og Venstre skal med i folkesundhed og omsorgsudvalget,  så området får meget større fokus og friheden udvikles.