Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Valgfrihed og fremdrift

18. november 2017

Valgfrihed og fremdrift.

Siden mit engagement i elevrådet i folkeskolen har frihed og valgfrihed stået helt centralt.

Derfor er jeg medlem af Venstre. Vi tror grundlæggende på, at mennesker bedst trives i frihed under ansvar. Vi tror på retten til at søge sin egen livsform, og på retten til at tro, tænke og tale hvad man synes.

Frihedsrettighederne er værd at kæmpe for, hvilket jeg har gjort som tidligere udsendt.

I regional og lokal-politik udfolder denne frihedstrang sig i, at jeg er optaget af valgfrihed, når man har brug for ydelser fra det offentlige. Borgerne skal have forskellige muligheder uanset livsfase. Forskellige dagtilbud, skoler, ældreboliger, mad, leverandører af hjemmepleje osv osv. Jeg tror, det styrker borgerens selvstændighed og skaber en sund konkurrence om kvalitet i ydelserne. Tilsvarende på sundhedsområdet forsøger vi at skabe forskellige muligheder for borgeren. Kvinder kan føde på sygehuset, hjemme eller hos selvstændige fødeklinikker. Vi giver rettigheder, så man kan vælge andre ydere såfremt muligheden for behandling trækker ud i det offentlige.

Grundlæggende handler det politiske engagement for mig om at gøre en forskel og skabe muligheder for fremdrift. Og jeg synes med de betingelser vi har haft, at der er noget at være stolt over i forhold til de resultater, vi har skabt.

Både Region Sjælland og Guldborgsund er i smult vande. Økonomien er stram, men vi har vores frihed, og kan vælge hvilke veje vi vil gå.

Heldigvis er der opbakning i Guldborgsund byråd til nu at:

  • Prioritere børne og unge området så flest mulige bliver klar til voksenlivet på egne betingelser.

  • Prioritere social, handicap, ældreområdet og sundhedsområdet, så flere får mulighed for at skabe sig et liv på egne præmisser på trods af en lidelse eller et handicap

  • Prioritere beskæftigelsesområdet fordi et liv i beskæftigelse og i fællesskaber giver et sundt liv.

  • Og vi undgår besparelser!

I Region Sjælland er Nykøbing Falster sygehus et af de 4 akutsygehuse, og vi prioriterer at få alle stillinger besat, så patienterne får den bedste behandling. Ligeledes er psykiatri prioriteret og vi vil se bedre sammenhæng og mere involvering af patienterne i egen sygdom og behandling.

Og vi undgår besparelser i Region Sjælland!

Jeg tror på, at vi med mod, hårdt arbejde og kloge beslutninger kan forsætte den fremdrift vi ser nu, og derfor stiller jeg op til KV og RV 17.

Der ligger rigtig mange opgaver forude med at skabe mere sundhed for pengene, skabe mere valgfrihed, mere bevægelse, mere involvering, og mere velfærd, sundhed samt sammenhæng, få flere i beskæftigelse og uddannelse, færre på offentlig forsørgelse, tiltrække flere virksomheder, skabe mere sammenhængende natur og rent miljø, samt facilitere det internationale samarbejde, som altid har været livsvigtigt for Danmark.