Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Værdierne

23. oktober 2017

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve som vi ønsker, og vi er sikret tryghed og et sikkerhedsnet, hvis det går galt. Det skal vi værne om. Jeg går derfor til valg på 7 værdier, der efter min mening styrker både kommune og Regionens borgere.


Ad 1: Valgfrihed livet igennem

Jeg ønsker, at give borgerne frihed til i størst mulig omfang at tage ansvar for

eget liv. Jeg tror på, at borgere, som får frihed til at vælge selv, også tager ansvar

for eget liv. Jeg stoler på, at den enkelte kan træffe det rigtige valg, når man

har brug for hjælp fra fællesskabet.

Ad 2: Mere sundhedsfremme og forebyggelse. Sammenhængende

patientforløb

Let og lige adgang er et bærende princip for det danske sundhedsvæsen. Vi

har alle samme ret til at få behandling af høj kvalitet. Og vi har alle ret til hurtig

udredning, behandling, genoptræning og rehabilitering.

Ad 3: En rig og va rieret natur. Guldborgsund og Region Sjælland i

bevægelse

Jeg vil arbejde med at realisere større sammenhængende naturområder og et

rent miljø, der både udvikles i forhold til indholdet af naturen og udvikles i sammenhæng

med friluftsliv, bosætning, turisme og erhverv.

Ad 4: Et aktivt og lærende børne- og ungeliv

Børn og unge skal kunne begå sig i såvel det nuværende som det fremtidige

samfund. Vi skal understøtte og udfordre vores børn og unge, så de trives og

lærer. Gode fællesskaber er en grundlæggende forudsætning for børns trivsel,

læring og udvikling.

Ad 5: Guldborgsund og Region Sjælland – sammen er vi stærkere

Ny Storstrøms Bro, Akutsygehus Nykøbing Falster, uddannelsescampus, sammenhæng

i sundhedsindsatserne og i de sociale indsatser, Femern projektet,

samarbejde

med Tyskland, det internationale samarbejde og EU samarbejdet.

Guldborgsund og Region Sjælland står stærkere sammen i forhold til at skabe

sammenhæng i indsatserne overfor borgerne.

Ad 6: Forsat orden i økonomien i Guldborgsund og Region Sjælland

I både Region Sjælland og Guldborgsund kommune er der nu en sund økonomi.

En sund økonomi med så lav skat som muligt er en forudsætning for en

kernevelfærd af stor kvalitet.

Ad 7: Større opbakning til de frivillige i Guldborgsund og Region

Sjælland

De frivillige gør et fremragende og fantastisk stykke arbejde, der binder os

sammen. Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og

i samarbejde

med borgerne sikre, at alle har mulighed for at indgå i relevante

fællesskaber.

På sygehusene er der frivillighedskoordinatorer, bruger til bruger

frivillige, frivillige der støtter op om de syge, frivillighedscenter Guldborgsund.