Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Specialuddannelse i børnesygepleje

18. november 2017

I Region Sjælland skal vi sammen med sundhedsstyrelsen arbejde på, at udvikle en anerkendt specialuddannelse i børnesygepleje. En videreuddannelse til specialsygeplejerske i børnepleje vil bygge videre på grunduddannelsen og erfaringen fra børneafdelingerne, og vil typisk vare 1 til 2 år. Det giver retten til at virke som og kalde sig specialuddannet sygeplejerske. Børn og unge kræver specialiseret viden og erfaring for at give den rette pleje og behandling, som er meget forskellig fra voksenplejen. En erfaring og viden som i undersøgelser får ros og anerkendelse, men kundskaberne erhverves i praksis. Børns anatomi, fysiologi og reaktionsmønstre på indlæggelse er meget anderledes end de voksne og kræver særlig viden, som alene er svær at tilegne sig i praksis. Der findes 40 lægespecialer og kun 6 sygeplejespecialer. Det 7 sygeplejespeciale bør være i børnesygepleje.