Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

RV 21 Region Sjælland

18. oktober 2021

Ad 1 : Valgfrihed livet igennem.

Jeg ønsker mest mulig valgfrihed hele livet. Vi skal hver især tage størst muligt ansvar for eget liv og medansvar for andre mennesker samt for fællesskaberne. Igennem frihed og valgmuligheder stræber vi efter det gode liv, der kommer fællesskabet til gode.

Ad 2: Sammenhængende patient- og borgerforløb.

Let og lige adgang er det bærende princip i sundhedsvæsenet og i kommunen. Vi har alle ret og krav på sammenhængende behandling og rehabilitering af høj kvalitet. Vi skal værne om udredningsretten og behandlingsgarantien. Vi skal sikre en sammenhængende genoptræning og rehabilitering. Sammenhæng og gennemsigtighed er helt afgørende for borgernes tillid til kommune og region.

Ad 3: En rig, stor og sammenhængende natur, så Lolland-Falster og Sjælland hænger sammen.

Jeg vil forsætte mit politiske arbejde med at skabe større sammenhængende naturområder, rent miljø og større biodiversitet. Mere natur er en kæmpe gevinst for den mentale sundhed og giver mere bevægelse samt fremmer det sunde liv.

Ad 4: Et aktivt og lærende børne- og ungeliv.

Børn og unge skal opleve læring, tryghed og bevægelse i livet. Vi skal skabe gode vilkår for børn og unge’s mentale sundhed igennem tillidsfuldt samarbejde med plads til forskelligheder. I frihed fremmes læring og trivsel.

Ad 5: Guldborgsund og Region Sjælland – stærkere sammen.

Ny Storstrømsbro, nye jernbaneskinner, akutsygehus i Nykøbing F, uddannelsescampus, sammenhæng i sundhedsindsatserne og i de sociale indsatser, kollektiv trafik, Femern byggeriet, samarbejde med Tyskland og EU på flere områder viser for mig, at Guldborgsund og Region Sjælland står stærkt sammen, til fordel for vores natur, borgere, virksomheder og institutioner.

Ad 6: Forsat orden i økonomien i Guldborgsund og Region Sjælland.

En sund økonomi er forudsætningen for kernevelfærd af høj kvalitet, samt helt afgørende for den grønne omstilling og mere natur.

Ad 7: Større opbakning til de frivillige i Guldborgsund og Region Sjælland.

Alle de frivillige gør et fremragende stykke arbejde, der binder os sammen på kryds og tværs i vores forskelligheder. Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre eget liv i samarbejde med de frivillige. På sygehusene er der frivillige.  I Guldborgsund er der frivillighedscenteret, og der er alle de andre frivillige, som jeg mener fortjener endnu mere opbakning fra Region og kommune.


Region Sjælland forsætter investeringerne

Venstre 18. november 2017

 

Budget 2018 i Region Sjælland er på plads. Ingen besparelser og samme økonomiske ramme for sygehusene som i 2017. Nykøbing F sygehus tilføres 9 mio kr i 2018, så den nye tilbygning kan driftes sikkert. Psykiatrien løftes med 10 mio kr for at øge kvaliteten i behandlingen. Vi bygger til  igen på Kofoedsminde i Rødby-havn, så beboerne og personalet får gode rammer at være i. Arbejdsmiljøindsatsen styrkes. Rekrutteringsindsatsen forsætter, så vi får besat stillingerne…

LÆS MERE

Specialuddannelse i børnesygepleje

Venstre 18. november 2017

I Region Sjælland skal vi sammen med sundhedsstyrelsen arbejde på, at udvikle en anerkendt specialuddannelse i børnesygepleje. En videreuddannelse til specialsygeplejerske i børnepleje vil bygge videre på grunduddannelsen og erfaringen fra børneafdelingerne, og vil typisk vare 1 til 2 år. Det giver retten til at virke som og kalde sig specialuddannet sygeplejerske. Børn og unge kræver specialiseret viden og erfaring for at give den rette pleje og behandling,…

LÆS MERE

Sammenhængende patientforløb

Venstre 18. november 2017

Let og lige adgang er et bærende princip for det danske sundhedsvæsen. Vi har alle samme ret til at få behandling af høj kvalitet. Og vi har alle ret til hurtig udredning, behandling, genoptræning og rehabilitering. Patienten som partner, værdi for borgeren og sammenhængende forløb skal vi politisk arbejde videre med. Patientens muligheder for selv aktivt at indgå i behandlingen skal øges, ved f.eks at selvmåle egne data, der så sendes til specialisten,…

LÆS MERE

Bedre psykiatrisk førstehjælp i Region Sjælland

Venstre 18. november 2017

Ringer man 112 med ondt i brystet kommer paramediciner og ambulance blæsende med blå blink og starter behandlingen, for at stabilisere tilstanden inden kørsel til sygehuset. Ringer man 112 med alvorligt ondt i psyken kommer politiet! Det er urimeligt overfor patienten som er alvorlig syg og urimeligt overfor de omkringstående. Derfor har vi i Regionspsykiatrien indledt et samarbejde mellem psykiatrien og ambulanceberedskabet om uddannelse,…

LÆS MERE

Decentral diabetesindsats i Region Sjælland

Venstre 18. november 2017

Omkring 45000 borgere i Region Sjælland har sukkersyge. Forventningen er, at det tal vil stige, hvis vi ingenting gør.

Regionsrådet har indgået et samarbejde med Novo Nordisk fonden om et Steno diabetes center i Region Sjælland med en decentral struktur. Den decentrale struktur er vigtig, fordi sukkersygeindsatsen skal udgå fra de 4 akutsygehuse til praktiserende læger, kommunerne og sundhedscentrene og i et borgernært partnerskab.

Der…

LÆS MERE

Værdierne

Venstre 23. oktober 2017

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve som vi ønsker, og vi er sikret tryghed og et sikkerhedsnet, hvis det går galt. Det skal vi værne om. Jeg går derfor til valg på 7 værdier, der efter min mening styrker både kommune og Regionens borgere.


Ad 1: Valgfrihed livet igennem

Jeg ønsker, at give borgerne frihed til i størst mulig omfang at tage ansvar for

eget…

LÆS MERE