Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

RV 17 Region Sjælland

29. maj 2017

Region Sjælland forsætter investeringerne

Venstre 18. november 2017

 

Budget 2018 i Region Sjælland er på plads. Ingen besparelser og samme økonomiske ramme for sygehusene som i 2017. Nykøbing F sygehus tilføres 9 mio kr i 2018, så den nye tilbygning kan driftes sikkert. Psykiatrien løftes med 10 mio kr for at øge kvaliteten i behandlingen. Vi bygger til  igen på Kofoedsminde i Rødby-havn, så beboerne og personalet får gode rammer at være i. Arbejdsmiljøindsatsen styrkes. Rekrutteringsindsatsen forsætter, så vi får besat stillingerne…

LÆS MERE

Specialuddannelse i børnesygepleje

Venstre 18. november 2017

I Region Sjælland skal vi sammen med sundhedsstyrelsen arbejde på, at udvikle en anerkendt specialuddannelse i børnesygepleje. En videreuddannelse til specialsygeplejerske i børnepleje vil bygge videre på grunduddannelsen og erfaringen fra børneafdelingerne, og vil typisk vare 1 til 2 år. Det giver retten til at virke som og kalde sig specialuddannet sygeplejerske. Børn og unge kræver specialiseret viden og erfaring for at give den rette pleje og behandling,…

LÆS MERE

Sammenhængende patientforløb

Venstre 18. november 2017

Let og lige adgang er et bærende princip for det danske sundhedsvæsen. Vi har alle samme ret til at få behandling af høj kvalitet. Og vi har alle ret til hurtig udredning, behandling, genoptræning og rehabilitering. Patienten som partner, værdi for borgeren og sammenhængende forløb skal vi politisk arbejde videre med. Patientens muligheder for selv aktivt at indgå i behandlingen skal øges, ved f.eks at selvmåle egne data, der så sendes til specialisten,…

LÆS MERE

Bedre psykiatrisk førstehjælp i Region Sjælland

Venstre 18. november 2017

Ringer man 112 med ondt i brystet kommer paramediciner og ambulance blæsende med blå blink og starter behandlingen, for at stabilisere tilstanden inden kørsel til sygehuset. Ringer man 112 med alvorligt ondt i psyken kommer politiet! Det er urimeligt overfor patienten som er alvorlig syg og urimeligt overfor de omkringstående. Derfor har vi i Regionspsykiatrien indledt et samarbejde mellem psykiatrien og ambulanceberedskabet om uddannelse,…

LÆS MERE

Decentral diabetesindsats i Region Sjælland

Venstre 18. november 2017

Omkring 45000 borgere i Region Sjælland har sukkersyge. Forventningen er, at det tal vil stige, hvis vi ingenting gør.

Regionsrådet har indgået et samarbejde med Novo Nordisk fonden om et Steno diabetes center i Region Sjælland med en decentral struktur. Den decentrale struktur er vigtig, fordi sukkersygeindsatsen skal udgå fra de 4 akutsygehuse til praktiserende læger, kommunerne og sundhedscentrene og i et borgernært partnerskab.

Der…

LÆS MERE

Værdierne

Venstre 23. oktober 2017

Danmark er et af de bedste samfund, der findes. Vi har frihed til at leve som vi ønsker, og vi er sikret tryghed og et sikkerhedsnet, hvis det går galt. Det skal vi værne om. Jeg går derfor til valg på 7 værdier, der efter min mening styrker både kommune og Regionens borgere.


Ad 1: Valgfrihed livet igennem

Jeg ønsker, at give borgerne frihed til i størst mulig omfang at tage ansvar for

eget…

LÆS MERE