Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Møde med soldaterlegatet

18. november 2017

 

I Guldborgsund kommune er der omkring 450 veteraner, som har gjort international tjeneste for Danmark i frihed og demokratiets tjeneste.

De fleste kommer hjem fra mission styrket og mere moden, men desværre har en del veteraner pådraget sig en fysisk eller psykisk skade, og kan have det svært efter hjemkomsten. Tilsvarende er der pårørende, som kan have brug for støtte og vejledning.

V+DF+A havde d.d møde med soldaterlegatet fordi vi gerne vil gøre Guldborgsund kommune til en veteranvenlig kommune, der bakker op om vores veteraner, som har det svært ved hjemkomsten.

Legatets formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er eller har været udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, eller som afgår ved døden under udsendelsen eller efterfølgende i forbindelse med forhold, der kan relateres til udsendelsen.

Støtte kan endvidere ydes til de pågældendes pårørende eller efterladte.

Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål.

http://soldaterlegatet.dk/om-fonden/       

http://veteranstøtten.dk/wordpress/

 

Ved at holde dette møde, ser vi frem til at kunne øge bevidstheden i de relevante kommuneafdelinger om mulighederne som soldaterlegatet og øvrige veteranforeninger tilbyder, for at støtte op om vores tidligere udsendte og deres pårørende, så flest mulige kommer godt overens med udsendelsen i international tjeneste for Danmark.