Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

KV 21 Guldborgsund

18. oktober 2021

Ad 1 : Valgfrihed livet igennem.

Jeg ønsker mest mulig valgfrihed hele livet. Vi skal hver især tage størst muligt ansvar for eget liv og medansvar for andre mennesker samt for fællesskaberne. Igennem frihed og valgmuligheder stræber vi efter det gode liv, der kommer fællesskabet til gode.

Ad 2: Sammenhængende patient- og borgerforløb.

Let og lige adgang er det bærende princip i sundhedsvæsenet og i kommunen. Vi har alle ret og krav på sammenhængende behandling og rehabilitering af høj kvalitet. Vi skal værne om udredningsretten og behandlingsgarantien. Vi skal sikre en sammenhængende genoptræning og rehabilitering. Sammenhæng og gennemsigtighed er helt afgørende for borgernes tillid til kommune og region.

Ad 3: En rig, stor og sammenhængende natur, så Lolland-Falster og Sjælland hænger sammen.

Jeg vil forsætte mit politiske arbejde med at skabe større sammenhængende naturområder, rent miljø og større biodiversitet. Mere natur er en kæmpe gevinst for den mentale sundhed og giver mere bevægelse samt fremmer det sunde liv.

Ad 4: Et aktivt og lærende børne- og ungeliv.

Børn og unge skal opleve læring, tryghed og bevægelse i livet. Vi skal skabe gode vilkår for børn og unge’s mentale sundhed igennem tillidsfuldt samarbejde med plads til forskelligheder. I frihed fremmes læring og trivsel.

Ad 5: Guldborgsund og Region Sjælland – stærkere sammen.

Ny Storstrømsbro, nye jernbaneskinner, akutsygehus i Nykøbing F, uddannelsescampus, sammenhæng i sundhedsindsatserne og i de sociale indsatser, kollektiv trafik, Femern byggeriet, samarbejde med Tyskland og EU på flere områder viser for mig, at Guldborgsund og Region Sjælland står stærkt sammen, til fordel for vores natur, borgere, virksomheder og institutioner.

Ad 6: Forsat orden i økonomien i Guldborgsund og Region Sjælland.

En sund økonomi er forudsætningen for kernevelfærd af høj kvalitet, samt helt afgørende for den grønne omstilling og mere natur.

Ad 7: Større opbakning til de frivillige i Guldborgsund og Region Sjælland.

Alle de frivillige gør et fremragende stykke arbejde, der binder os sammen på kryds og tværs i vores forskelligheder. Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre eget liv i samarbejde med de frivillige. På sygehusene er der frivillige.  I Guldborgsund er der frivillighedscenteret, og der er alle de andre frivillige, som jeg mener fortjener endnu mere opbakning fra Region og kommune.


Fra grim ælling til smuk svane – Besøgsgården Saxenhøj har store muligheder.

Venstre 18. november 2017

Besøgsgården Saxenhøj fortjener bedre. Den økologiske bølge er over os, og der vil i de kommende år blive behov for mange flere økologiske varer. Lige fra frugt og grøntsager til mælk og kød. Besøgsgården er også en social-økonomisk virksomhed, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet har meningsfyldt beskæftigelse. I samspil med gårdbutik Sakskøbing madhus og hotel Saxkøbing vil Besøgsgården kunne blive det meget konkrete udstillingsvindue for ”jord til bord”…

LÆS MERE

Friplejeboliger - offentligt privat samarbejde

Venstre 18. november 2017

 

På Slagelse sygehus bygger Region Sjælland en ny fødeafdeling, børne- og ungeafdeling samt medicinske afdelinger i Danmarks største offentlige-private(OPP) partnerskab.

OPP-teamet(pensionskasser, MT Højgaard og DEAS) står for opførelse, udvendig drift og vedligeholdelse samt finansiering, mens Region Sjælland lejer sig ind i bygningen. Efter 20 år kan regionen købe ejendommen. OPP-modeller sikrer, at det muligt at finansiere byggeriet, og der blev…

LÆS MERE

Boliggaranti til de uddannelsessøgende

Venstre 18. november 2017

I Region Sjælland og Guldborgsund kommune arbejder vi på, at blive et foretrukket uddannelsesområde. I Region Sjælland har vi ved tæt samarbejde med kommunerne og uddannelsessteder etableret ingeniøruddannelse i Kalundborg, øget optaget på sygeplejestudiet og forlægge mere af lægeuddannelsen til Region Sjælland. Tilsvarende arbejder vi i Guldborgsund kommune på at støtte op om CELF, EASJ, UCSJ og produktionsskolen, så de får flere elever og studerende. Og…

LÆS MERE

Jeg ønsker bare rent vand

Venstre 18. november 2017

Det koster 3,15 kroner at rense en kubikmeter spildevand, og alligevel vedtager bestyrelsen at afgiften hos forbrugeren hæves med 20 % til 53,74 kroner. En takststigning der går mest udover enlige, ældre, børnefamilier og virksomhederne. Takststigningen strider mod den af byrådet(de samme politikere!) vedtaget økonomiske politik, om at vi skal være konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Paradoksalt er det også, at vi(de samme politikere) ynder at prale…

LÆS MERE

Skat og Guldborgsund

Venstre 18. november 2017

Skat i Guldborgsund.

I Guldborgsund skal skat og takster holdes i ro. I det 4 årige budgetforlig fra 2015-2018 er der penge til kassen, penge til afdrag på gæld og penge til anlæg samt overensstemmelse mellem indtægter og udgifter.

I over 2 år har byrådet arbejdet med udvalgsstrategier. Vi ønsker at prioritere indsatserne, da vi ikke har råd til det hele. Og vi ønsker at prioritere i forhold til effekt - altså virker det. 

På…

LÆS MERE