Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Den forventelige diskussion om Storstrøms broen.

25. juli 2017

 

1 Januar 2018 starter byggeriet af den nye Storstrømsbro. Ny Storstrømsbro, opgradering af jernbanen mellem København og Rødby-Havn til hurtigere tog, og Femern forbindelsen giver samlet set Lolland-Falster og Sjælland et trafikboost af dimensioner. Det giver helt fantastiske muligheder for vores landsdel.

Fire internationale konsortier konkurrerer om Storstrømsbroen på æstetik, ingeniørkunst, logistik, pris, kvalitet for flere milliarder kroner. Tilsvarende konkurrerer de fleste danske virksomheder benhårdt ude i verden på dygtighed, pris og kvalitet.

Vi vil helt forventeligt se mange politikere kritisere konsortierne for ikke at ”Købe Dansk” nok. Der er spørgsmål til ministeren og vejdirektoratet om, hvordan ”Danmark først” kan gøres.  Jeg håber rigtig meget på at mange danskere bliver brobyggere, banebyggere og tunnelbyggere, da det vil øge beskæftigelsen og få mange i selvforsørgelse.  Men havde f.eks Tyskland en ”Tyskland først” strategi overfor Danmark, ville vi tabe 20% af Danmarks samlede eksport, og dermed ville vi miste flere hundrede tusind private arbejdspladser.

Én bro, 4 konkurrenter, én vinder byggeopgaven, men os omkring Storstrømsbroen bliver de store vindere, såfremt vi forstår at udnytte de muligheder bedre infrastruktur giver os for mere samhandel med verden omkring os.