Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Decentral diabetesindsats i Region Sjælland

18. november 2017

Omkring 45000 borgere i Region Sjælland har sukkersyge. Forventningen er, at det tal vil stige, hvis vi ingenting gør.

Regionsrådet har indgået et samarbejde med Novo Nordisk fonden om et Steno diabetes center i Region Sjælland med en decentral struktur. Den decentrale struktur er vigtig, fordi sukkersygeindsatsen skal udgå fra de 4 akutsygehuse til praktiserende læger, kommunerne og sundhedscentrene og i et borgernært partnerskab.

Der lægges op til en markant indsats for at forebygge, opspore og behandle borgere med diabetes, herunder de mulige senkomplikationer. Indsatsen skal være på højeste faglige niveau, og erfaringerne med den decentrale indsats skal kunne overføres på andre kroniske lidelser, der også skal kunne varetages så borgernært og lokalt som muligt. Den politiske ambition er at patienterne oplever en sammenhængende indsats.

Ambitionen er også at knække koden for, hvordan egenomsorgsevnen styrkes, så de borgere der har svært ved at følge anbefalingerne faktisk følger dem og undgår komplikationer og følgesygdommene.

Den konkrete planlægning pågår og i 2018 skal samarbejdet udmøntes og godkendes i det nye regionsråd, så sukkersygeepidemien holdes nede, livskvaliteten øges og omkostningerne for alle reduceres.