Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Artikler

19. oktober 2021

Misbrugsbehandlingen bør foregå i sundhedsvæsenet.

140000 danskere er alkoholafhængige (alkohol spiller en dominerende rolle i livet, kontroltab, trang og indtag trods kendt skadevirkning). 585000 har et skadeligt forbrug. Mindst 860000 danskere har et overforbrug. De overforbrugende påvirker deres nære negativt i en form for passiv alkoholafhængighed, hvilket samlet set påvirker familiernes livskvalitet.

Over halvdelen af de alkoholafhængige har en psykisk lidelse. Derfor anbefaler sundhedsstyrelsen en samtidig udredning og behandling af både den psykiske lidelse og alkoholafhængigheden.

Derfor bør misbrugsbehandlingen samles i Region Sjællands sundhedsvæsen, så vi samtidig og sammenhængende kan behandle alkoholafhængigheden og den psykiske lidelse og i samarbejde med kommunerne tager hånd om familierne, så den passive druk stoppes.

 

Fælles udfordringer i hele sundhedsvæsenet og især på akutafdelingerne og de medicinske afdelinger.

Sygehusvæsenet og de praktiserende læger er under massivt og konstant pres. Vi har flere lidelser og lever længere med kroniske lidelser. Vi har berettiget meget store forventninger til hurtigt at blive diagnosticeret, plejet og behandlet samt fulgt igennem rehabiliteringen, og vi forventer sammenhæng.  Desværre er der ikke overensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgslen efter sundhedsydelser, og vi mangler arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Der findes ingen lette løsninger på at håndtere krisen i sundhedsvæsenet. Jeg mener, at vi skal arbejde hårdt for, at få de sundhedsfaglige der har forladt faget til at komme tilbage i faget, og vi skal aflaste på de administrative funktioner samt invitere andre faggrupper ind, der kan hjælpe, som på Nykøbing F sygehus hvor social og sundhedshjælpere rekrutteres ind. Og vi har brug for mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Og jeg er enig med Danske Regioner og min socialdemokratiske kollega i regionsrådet Jens Gredal samt de faglige organisationer, der alle ønsker en debat om prioritering i sundhedsvæsenet, så vi føjer liv til årerne.


Budget 2018 i tekst

Venstre 18. november 2017

Budgetaftale 2018‐2021 udarbejdet af A, DF og V:

Forenkling og decentralisering

Nærværende aftale udgør den politiske aftale for styrkelse af kerneområderne og en samlet aftale

om anlægsinvesteringer i 2018 og overslagsårene indeholdt i budget 2018‐2021.

Vi ønsker at prioritere en decentralisering så opgaveløsningen foregår på institutionsniveau.

Derved bortfalder i videst muligt omfang centrale dokumentationskrav, og i stedet…

LÆS MERE

Den perfekte aflevering

Venstre 18. november 2017

 

Guldborgsund ”gamle” byråd har afleveret 2 perfekte sager til det ”nye” byråd, der tiltræder 1 januar 2018.

Vi er enige om grundfortællingen i Guldborgsund: ”Det rige hverdagsliv” hvor der er plads til udfolde sig, bo og leve på egne betingelser i fællesskaberne. Vi arbejder med udsyn både til vores nære naboer og vores naboer i Norden og Europa. Selvfølgelig indgår vandet omkring og indeni Guldborgsund, natur og fødevarer i Guldborgsunds fortælling.

Grundfortællingen peger…

LÆS MERE

Valgfrihed og fremdrift

Venstre 18. november 2017

Valgfrihed og fremdrift.

Siden mit engagement i elevrådet i folkeskolen har frihed og valgfrihed stået helt centralt.

Derfor er jeg medlem af Venstre. Vi tror grundlæggende på, at mennesker bedst trives i frihed under ansvar. Vi tror på retten til at søge sin egen livsform, og på retten til at tro, tænke og tale hvad man synes.

Frihedsrettighederne er værd at kæmpe for, hvilket jeg har gjort som tidligere udsendt.

I…

LÆS MERE

Venstre Guldborgsund, folkesundhed og omsorgsområdet

Venstre 23. oktober 2017

Vi er desværre ikke repræsenteret i folkesundhed og omsorgsudvalget. Det skal vi have ændret efter valget, for der er meget arbejde at gøre i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og god omsorg for borgere med behov. Folkesundhed og omsorgsområdet rækker også ind i Region Sjælland, som jo har ansvaret for sygehuse, praktiserende læger, patienttransport mv

Alle partier vil de ældre det godt. Alligevel er der forskelle, som er værd at bemærke.…

LÆS MERE

Den forventelige diskussion om Storstrøms broen.

Venstre 25. juli 2017

 

1 Januar 2018 starter byggeriet af den nye Storstrømsbro. Ny Storstrømsbro, opgradering af jernbanen mellem København og Rødby-Havn til hurtigere tog, og Femern forbindelsen giver samlet set Lolland-Falster og Sjælland et trafikboost af dimensioner. Det giver helt fantastiske muligheder for vores landsdel.

Fire internationale konsortier konkurrerer om Storstrømsbroen på æstetik, ingeniørkunst, logistik, pris, kvalitet for flere milliarder kroner. Tilsvarende…

LÆS MERE

Logistik og sammenhæng

Venstre 3. juli 2017

 Sammenhæng i sundhedsvæsenet handler om logistik.

Færre patienter skal falde mellem to stole i sundhedsvæsnet, og flere skal hjælpes i eget nærmiljø og undgå indlæggelser. Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, bestående af Danske Regioner, KL og staten, er nu klar med 20 konkrete anbefalinger til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udbygges til gavn for patienterne. (Sundheds- og ældreministeriet)

LÆS MERE

Sociolance

Venstre 4. juni 2017

 

Akut psykisk sygdom er en sundhedsfaglig opgave og ikke en politiopgave.

Ringer man 112 med ondt i brystet kommer ambulancen med blå blink og horn. Behandlingen indledes hos borgeren, og der kommunikeres direkte med hjertecenteret så borgeren med ondt i hjertet kommer til hjertespecialisterne enten i ambulance eller med helikopter hurtigt og effektivt.

Har borgeren en sindssygdom og evt en psykose, hvor han er stærkt forpint med nedsat realitetssans…

LÆS MERE