Claus Bakke

Kandidat til Guldborgsund byråd og Regionsrådet i Region Sjælland

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Lorem Ipsum

Her er der noget tekst

Og mere tekst og mere tekst.

Om Guldborgsund og Region Sjælland sammen.

Det er Venstres mål gradvist at sænke skatterne, så byrden på den enkelte familie bliver mindre i en tid med stigende energiafgifter.

I Guldborgsund vil jeg gerne i næste valgperiode beskæftige mig med ældreomsorgen og det sociale område fordi områderne kræver helt anderledes politisk fokus end tidligere.

Vi skal mere sundhedsfremme og forebyggelse, og vi skal bakke op om Nykøbing Falster akutsygehus, og den decentrale psykiatri til gavn for borgerne. Bedre sammenhæng og mere inddragelse i overgangene mellem sygehus og kommune så de sammenhængende forløb sikres.

Claus Bakke

Partiformand
E-mail: [email protected]
Telefon: 00 00 00 00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nulla justo, elementum sit amet sapien sit amet, facilisis mattis dolor.

Fordi det kan gøres bedre!

Grundlæggende går det godt i Guldborgsund kommune. Vi er dog stadig afhængig af udligningsordningen, som er udtryk for at vi er en fattig kommune, som skal gøre alt for at blive mest mulig selvstændig, gældsfri og med en faglig korrekt sagsbehandling af høj kvalitet i kommunen.

I Region Sjælland skal vi gøre mere for at tiltrække praktiserende læger, praktiserende speciallæger, støtte op om akutsygehuset i Nykøbing Falster og støtte op om at lokalpsykiatrien bliver styrket også mht misbrugsbehandlingen. 

Sammenhængen mellem Region og Kommune skal styrkes så borgerne oplever høj kvalitet uanset hvor. Sammen er vi stærke også mht at profitere af det internationale samarbejde hvilket skaber udsyn og mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft .